Home » B2 – Középfokú nyelvvizsga

Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót Fáy András tér 1.

OM azonosító: 032347

Telefon: +36 27 537 620 Telefon: +36 30 244 0824 | E-mail: info@fot-fay.hu

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi Állomás Sétány 4. +36 27 795-206 E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu

Könyvtár

B2 – Középfokú nyelvvizsga

100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsgák B2 szinten – középfokon

Az Euroexam vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik.

Az Euroexam B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése – 40 perc

 1. feladat – Bekezdés címek
  A vizsgázó egy 6 bekezdésből álló szöveghez párosít 8 bekezdéscímet (+ 1-1 megoldásmintát mindkettőből). Két címhez nincs bekezdés.
 2. feladat – Áttekintés
  A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. MInden egyes állítást a megfelelő szöveghez kell hozzárendelni.
 3. feladat – Feleletválasztás
  Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.

Íráskészség – 60 perc

 1. feladat – Ügyintéző email
  Irányított ügyintéző email írása kb. 150 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.
 2. feladat – Választható téma kifejtése
  Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő írásmű, kb. 150 szó terjedelemben (a német vizsgában: 110-130 szóban) a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és online komment.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése – kb. 35 perc

 1. feladat – Rövid szövegek
  A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig 8 témát talál. Ezeket kell egymáshoz rendelnie, miközben 2 témához nincs párosítható párbeszéd.
 2. feladat – Jegyzetelés
  A vizsgázó egy monológot hall kétszer. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.
 3. feladat – Rádióműsor
  A vizsgázónak lejátszanak részletet egy talk-show szerű rádióműsorból, amit egymás után kétszer hallgathat meg. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség – 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

 1. feladat – Beszélgetés
  A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.
 2. feladat – Történet elmondása képek alapján
  A vizsgázó kap egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi előzetes felkészülés után egy történetet kell elmondania. Azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie. Ezután a másik vizsgázó meséli el az ő történetét.
 3. feladat – Szituációk
  A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.
 4. feladat – Kommunikációs feladat
  Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

További információk: http://www.euroexam.org/vizsgatipusok-es-szintek/b2-kozepfok

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben