Home » Szabó Erzsébet

Intézmény elérhetőség 

 • Fóti Fáy András Általános Iskola
 • Cím: 2151 Fót Fáy András tér 1.
 • Telefon: +36 27 537 620
 • Email: titkarsag@fot-fay.hu
 • OM azonosító: 032347
 • Intézményvezető: Kakuk Zsolt 
 • Telefon: +36 30 243-8269 
 • Email: igazgato@fot-fay.hu 

Könyvtár

Szabó Erzsébet

„Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk”

(Rudolf Steiner)

 

Kedves Anyukák, Apukák, leendő Elsősök!

A leendő 1. b osztály tanítójaként szeretnék bemutatkozni. Szabó Erzsébet, Zsóka néni vagyok. 36 éve gyakorló pedagógusként dolgozom.

Munkám során talán a legfontosabbnak tartom, hogy a gyermek és tanító között közvetlen, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki. Vallom, hogy csak a szülőkkel közösen tudjuk a gyerekeket a legjobb úton vezetni. Ehhez szükségesnek tartom a szülők és pedagógusok közötti kölcsönös bizalomra épülő, őszinte, napi kapcsolatot.

Célom, hogy gyermekük tanulni vágyó, érdeklődő, a világ dolgaira nyitott kisiskolás legyen, aki nehéz élethelyzetekben is megállja a helyét.

Meggyőződésem, hogy csak elfogadó szeretetben tudjuk gyermekeiket megfelelően oktatni, nevelni. Fontos számomra, hogy az általam vezetett osztályközösségben a gyermekek harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki önmagukkal, és diáktársaikkal.

Szeretnék leendő tanítványainknak kellő időt és megfelelőn segítséget adni ahhoz, hogy képességeiknek és érettségüknek megfelelő tempóban fejlődhessenek.

A legfontosabb célomnak azt tartom, hogy alapkészségeket fejlesszek azért, hogy tanítványaim alkalmassá váljanak a világ megismerésére.

Fenti céljaim elérése érdekében fontosnak tartom munkám során:

 • a kooperatív tanulási módszert. A csoportmunkában azért látok nagy lehetőségeket, mert arra tanítja a gyerekeket, hogy tiszteljék egymást, hallgassák meg társaikat. Tanuljanak attól, aki segíteni akar, és segítsék azokat, akik segítségre szorulnak.
 • magyar nyelv – és irodalom órákon a diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer alkalmazását az alapozó szakaszban,
 • a kortárs gyermekirodalom megjelenését az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában,
 • matematika órákon a logikus gondolkodás fejlesztését és a problémamegoldást,
 • művészeti órákon a kreativitást fejlesztő gondolatokat,
 • az interaktív tanulási módszerek alkalmazását.

Örömmel várom a kis elsősöket, akikkel szeretnék kialakítani egy összetartó, harmonikus közösséget.

Útravaló leendő tanítványaimnak:

„Célozd meg a holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz!”

(Les Brown)

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben