Home » Bereczkiné Szabó Anikó

Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót Fáy András tér 1.

OM azonosító: 032347

Telefon: +36 27 537 620 Telefon: +36 30 244 0824 | E-mail: info@fot-fay.hu

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi Állomás Sétány 4. +36 27 795-206 E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu

Könyvtár

Bereczkiné Szabó Anikó

Mesterpedagógusként több mint három évtizede gyakorlom az egyik legszebb hivatást, a tanítást. Sokféle munkámat segítő képzettséget szereztem az évek során (drámapedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, közoktatás-vezető, szaktanácsadó), hogy hatékonyan tudjak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, melyekkel mindannyian szembenézünk nap mint nap.

Az alsó tagozat az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés – vagyis az alapkompetenciák – elsajátítására épül.  Nagyon fontosnak tartom, hogy a kisdiákok kellő segítséget és időt kapjanak arra, hogy egyéni képességeiknek, érettségüknek megfelelően fejlődhessenek, ne veszítsék el iskolás létük során az óvodáskorra oly jellemző kíváncsiságukat, érdeklődésüket, tudásvágyukat. A matematika tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt fektetek a figyelem, a megértés, az emlékezet és a problémamegoldás képességének a fejlesztésére, a játékos, elfogadó légkör megteremtésére, mely csökkenti a gyermekekben a feszültséget, erősíti feladatvállalásukat, önbizalmukat. Vallom, hogy a pedagógus legfontosabb eszköze a gyerekek oktatása-nevelése során a személyisége, mellyel hat tanítványaira.

 

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben