Home » Bereczkiné Szabó Anikó

Intézmény elérhetőség 

  • Fóti Fáy András Általános Iskola
  • Cím: 2151 Fót Fáy András tér 1.
  • Telefon: +36 27 537 620
  • Email: titkarsag@fot-fay.hu
  • OM azonosító: 032347
  • Intézményvezető: Kakuk Zsolt 
  • Telefon: +36 30 243-8269 
  • Email: igazgato@fot-fay.hu 

Könyvtár

Bereczkiné Szabó Anikó

Mesterpedagógusként több mint három évtizede gyakorlom a számomra legszebb hivatást a tanítást. Sokféle pedagógus munkát segítő képzettséget szereztem az évek során (drámapedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, közoktatás-vezető, szaktanácsadó), hogy mélyítsem a szaktudásom, képes legyek megújulásra a munkám során és tudjak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, melyekkel mindannyian szembenézünk nap mint nap.

Az alsó tagozat az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés – vagyis az alapkompetenciák – elsajátítására épül.  Nagyon fontosnak tartom, hogy a kisdiákok kellő segítséget és időt kapjanak arra, hogy egyéni képességeiknek, érettségüknek megfelelően fejlődhessenek, ne veszítsék el iskolás létük során az óvodáskorra oly jellemző kíváncsiságukat, érdeklődésüket, tudásvágyukat. Az őket körülvevő iskolai környezet legyen elfogadó, kreativitást serkentő, ingerekben gazdag számukra. A játékos, humoros légkör megteremtése csökkenti a gyermekekben a feszültséget, erősíti feladatvállalásukat, önbizalmukat. A matematika és a magyar tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt fektetek az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére.

Mindezek megvalósítása embert próbáló feladat; a pedagóguson nagyban múlik sikeressége. Vallom, hogy a pedagógus legfontosabb eszköze a gyerek oktatása-nevelése során a személyisége, mellyel hat tanítványaira.

A pedagógus, a gyermek és a szülő egymásra találása, a kölcsönös bizalom adja azt a varázserőt, melynek bűvkörében a kisdiák hajlandó lehozni akár a csillagokat is az égről, hogy minél több sikerélményt éljen át, örömet szerezzen családjának, tanítójának – és legfőképpen önmagának. Nekünk, felnőtteknek közös kötelességünk okosan támogatni őt ebben a folyamatban!

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben