Home » Angol

Intézmény elérhetőség 

 • Fóti Fáy András Általános Iskola
 • Cím: 2151 Fót Fáy András tér 1.
 • Telefon: +36 27 537 620
 • Email: titkarsag@fot-fay.hu
 • OM azonosító: 032347
 • Intézményvezető: Kakuk Zsolt 
 • Telefon: +36 30 243-8269 
 • Email: igazgato@fot-fay.hu 

Könyvtár

AngolMunkaközösségünk

Szeretnénk néhány szóval bemutatni a Fóti Fáy András Általános Iskola angol nyelvi munkaközösségének céljait, feladatait, programjait.

Angol szakos tanárok és tanítók:

Beke Kornélia mk. vezető (alsó tagozat) beke.kornelia@faysuli.sulinet.hu

Deákvarga Kinga mk. vezető (felső tagozat) deakvarga.kinga@faysuli.sulinet.hu

Harangi Andrea harangi.andrea@faysuli.sulinet.hu

Zoltáni-Brok Erika zoltani-brok.erika@faysuli.sulinet.hu

Kercza Dóra kercza.dora@faysuli.sulinet.hu

Lukácsné Németh Andrea nemeth.andrea@faysuli.sulinet.hu

Kiemelt feladatunk a kommunikáció alapú oktatás előtérbe helyezése. Ez legfőképpen abban jelenik meg, hogy az 1. és 2. évfolyamon elhagytuk a tankönyv és munkafüzet használatát. Célunk, hogy hangsúlyos szerepet kapjon a sok játék, mondóka-, és daltanulás, hiszen ezek óriási motiváló erővel bírnak, illetve megkönnyítik a későbbi nyelvtanulást. Ezzel párhuzamosan a többi évfolyamon fontos feladatunk a 4 alapkészség (reading, writing, speaking, listening) felszínen tartása, fejlesztése, különös tekintettel a szóbeli kommunikációs feladatok gyakoroltatására, készségszintre hozására. A tavaly elkezdett kommunikatív idegen nyelvtanítási alapelvek mentén haladva szeretnénk növelni a szóbeli feleletek mennyiségét.

 • Halloween: október vége
 • Angol Nyelvi Szépkiejtési verseny: február és március
 • Országos angol nyelvi verseny 7-8.osztályosok számára
 • Tankerületi Országismereti vetélkedő (Dunakeszi)
 • Junior nyelvvizsgák májusban
 • Alapfokú nyelvvizsga márciusban
 • Középfokú nyelvvizsga májusban
 • Pest Megyei Komplex Angolverseny (Dunakeszi)
 • Nyílt órák tartása a leendő elsősök szüleinek

Módszertani kultúránkat szeretnénk növelni a SMART terem heti rendszerességű használatával illetve az Oxford Kiadó angol nyelvi tankönyvcsaládokhoz tartozó iTool eszközök gyakori beépítésével a tanórák menetébe. Reményeink szerint ezáltal hatékonyabbá és érdekesebbé tehetjük az angolórákat.

Munkaközösségünk egyik legfontosabb célja, hogy minél több diák tegyen sikeres nyelvvizsgát a jövőben. Az ITK Origo junior nyelvvizsgával a tehetségesebb 6. évfolyamos tanulókat is szeretnék megcélozni. Felmenő rendszerben a legügyesebb 7. és 8. évfolyamos tanulókkal akkreditált, Euroexam B1-es szintű komplex alapfokú nyelvvizsgát szeretnénk lerakatni, de többen jelentkeztek a B2 típusú komplex középfokú nyelvvizsgára is.

Az iskolai angol nyelvi szépkiejtési verseny az alsó tagozatos diákok angol nyelvi szavalóversenye, ahol angol anyanyelvű zsűri dönti el, kinek a kiejtése a legszebb és legkifejezőbb. Ennek a versenynek a járási, 10 iskola bevonásával megrendezett fordulóját is munkaközösségünk szervezi.

Bármilyen kérdés, észrevétel vagy segítségkérés esetén angoltanáraink rendelkezésükre állnak telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontokban, illetve a fogadóórákon.

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben