Home » Egyéb » A Fóti Fáy András Általános Iskola Járványügyi protokollja

Intézmény elérhetőség 

 • Fóti Fáy András Általános Iskola
 • Cím: 2151 Fót Fáy András tér 1.
 • Telefon: +36 27 537 620
 • Email: titkarsag@fot-fay.hu
 • OM azonosító: 032347
 • Intézményvezető: Kakuk Zsolt 
 • Telefon: +36 30 243-8269 
 • Email: igazgato@fot-fay.hu 

Könyvtár

A Fóti Fáy András Általános Iskola Járványügyi protokollja

A Fóti Fáy András Általános Iskola Járványügyi protokollja (2)

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által összeállított Intézkedési terv A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL c. kiegészített dokumentum alapján összeállította saját járványügyi protokollját.

 

 1. Iskolába járás
   • Beteg gyereket nem szabad iskolába engedni, csak egészséges gyerek és felnőtt léphet be az iskolába. Tartós lakhelyelhagyás, utazás után visszaérkező tanuló gondviselőjének írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermeke egészséges.
   • Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a házi orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel léphet be újra az intézménybe.
   • A gyerekek a reggeli ügyelet alatt 7.30-ig (ekkor még nem magas a létszám) az aulában tartózkodnak tanári felügyelettel. 7.30-kor az aulában ügyeletes tanár felküldi a tanulókat az osztálytermekbe. A továbbiakban a folyosó ügyeletes tanár ügyel a tanulókra.
   • A tanítás végén a gyerekek vagy önállóan, vagy szülői kisérettel mennek haza. Szülő nem jöhet be az iskolába, gyermekére az iskola épülete előtt, a járványügyi szabályok betartásával várakozhat, a portán jelzi, hogy megérkezett gyermekéért.
   • Az iskola két bejáratot nyit meg, az egyik bejáraton az iskolások, a másik hátsó bejáraton az óvodások közlekedhetnek.
 2. Tanítási órák
   • A szaktantermi rendszer működtetése szünetel, az osztályok egyazon teremben vannak a tanítási órákon és a pedagógusok mennek a termekbe. Kivételt képeznek a bontott csoportos foglalkozások.
   • Abban az esetben, ha csoport, illetve osztályváltás történik egy teremben, akkor ott fertőtlenítés, takarítás van.
   • Iskolánkban a szakórákon, illetve a szünetekben a tanulóknak a maszk használata ajánlott.
   • A tantermekben, illetve a mellékhelyiségekben kihelyezett fertőtlenítő flakonok vannak, amelyek használata kötelező, erre az ott tanító pedagógus felhívja a figyelmet.
   • Az osztálytermekben a tanulói padokat úgy helyezzük el, hogy az ajánlott 1,5 méter távolság – lehetőségek szerint – tartható legyen.
 3. Testnevelésórák rendje
   • az öltözőket minden szünetben – vagyis osztály – váltásoknál fertőtlenítjük
   • a testnevelés órákat – amíg az időjárás engedi – az udvaron tartjuk, az osztályok egymástól elkülönülve fognak mozogni
   • a testnevelés órák előtt – a sporteszközök tisztán tartása végett – minden gyermek kezet mos, fertőtleníti a kezeit… remélhetőleg olyan fertőtlenítővel, amit nem kell lemosni
   • egy öltözőben, csak egy osztály tanulói – természetesen fiúk, lányok külön öltöznek- az öltözőkbe plusz padokat helyezünk, hogy a lehető legnagyobb távolság tartható legyen
   • a testnevelés órákon az EMMI ajánlás figyelembevételével igyekszünk kerülni a testi kontaktust, ha ez még sem lehetséges (páros gyakorlatoknál), akkor állandó párokat jelölünk ki
 4. Szünetek
   • Az osztályok 1.2. szünetben kidolgozott rend szerint mennek az ebédlőbe reggelizni. Az 2. és a 3. szünetben az alsó tagozatosoknak kidolgozott, előre kijelölt hely szerinti tartózkodással udvari szünete van. Az 1. és 4. szünetben a felső tagozatosoknak előre kijelölt hely szerinti tartózkodással udvari szünete van. A különböző tanulócsoportok nem keveredhetnek egymással.
   • Három ellenőrző pontot állítunk fel: titkárság, tornaterem tanári szoba, porta
 1. Ebédeltetés
   • A csengetési rend megtartása mellett az 4. órát követő szünetben már megkezdi az ebédelést az 1.2. évfolyam. Az 5. óra után a 3.4. évfolyam megy ebédelni. A felső tagozaton azok a tanulók, akiknek 5. órájuk volt, a 6. órában ebédelnek, akiknek 6 órájuk volt vagy felsős napközisek, csak a 6. óra után mehetnek ebédelni. Az a tanuló, akinek 7. órája van, szintén a 6. óra után ebédel. Az ebédlőben fertőtlenítő kézmosás minden tanulónak kötelező.
 1. Napközi
   • A napközis tanulók a tanulási időn kívül a kijelölt helyeken tartózkodhatnak az udvaron. Erre külön terv készült.
   • A délutáni ügyelet helyszíne, a három nagy tantermünk: C11, C12, Olvasóterem
 1. Betegség gyanúja esetén
   • Ha gyerek betegségre panaszkodik, koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket (pl. hőemelkedés, láz, száraz köhögés, szag- és íz érzékelésének elvesztése stb.) mutat, azonnal el kell különíteni a G11-es teremben és meghozni a szükséges intézkedéseket. Ebben az esetben az arra kijelölt felnőtt felügyelete mellett várja a szülőjét.
   • Ha pedagógus betegségre utaló jeleket észlel magán, azonnal jelentenie kell.
 1. Iskolai rendezvények
   • Ebben a tanévben a járványügyi helyzettől függően tartjuk az iskolai rendezvényeket. Az aktuális részleteket mindig az iskola honlapján tesszük közzé.
   • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat, egyéb foglalkozásokat átmenetileg nem tartjuk meg.
 1. Online oktatás
   • Amennyiben az illetékes hatóság online oktatás bevezetését rendeli el, erre külön protokoll alapján kerül sor iskolánkban. Erről szintén a honlapon kapnak tájékoztatást a szülők.
 1. Ügyintézés
   • Az iskola területére ügyintézés céljából érkező személyeknek a járványügyi előírásokat be kell tartani. (maszk viselése, 1,5 méter távolság tartása)

A vitatott kérdésekben az aktuális járványügyi helyzetre vonatkozó Operatív törzsi ajánlás, EMMI- vagy kormányrendeletek az irányadók.

 

A Fóti Fáy András Általános Iskola nevelőtestülete megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta 2020. augusztus 31-én.

 

Fót, 2020. szeptember 9.

 

Kakuk Zsolt Márton

igazgató

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Jelen vagyunk a jövőben