Home » Bereczkiné Szabó Anikó

Közeledő események

Nincsenek közelgő események

KRÉTA E-napló

e-ügyintézés

Könyvtár

Jelen vagyunk a jövőben

Bereczkiné Szabó Anikó

Mesterpedagógusként több mint három évtizede gyakorlom az egyik legszebb hivatást, a tanítást. Sokféle munkámat segítő képzettséget szereztem az évek során (drámapedagógus, tehetségfejlesztő szakértő, közoktatás-vezető, szaktanácsadó), hogy hatékonyan tudjak alkalmazkodni az új kihívásokhoz, melyekkel mindannyian szembenézünk nap mint nap.

Az alsó tagozat az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés – vagyis az alapkompetenciák – elsajátítására épül.  Nagyon fontosnak tartom, hogy a kisdiákok kellő segítséget és időt kapjanak arra, hogy egyéni képességeiknek, érettségüknek megfelelően fejlődhessenek, ne veszítsék el iskolás létük során az óvodáskorra oly jellemző kíváncsiságukat, érdeklődésüket, tudásvágyukat. A matematika tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt fektetek a figyelem, a megértés, az emlékezet és a problémamegoldás képességének a fejlesztésére, a játékos, elfogadó légkör megteremtésére, mely csökkenti a gyermekekben a feszültséget, erősíti feladatvállalásukat, önbizalmukat. Vallom, hogy a pedagógus legfontosabb eszköze a gyerekek oktatása-nevelése során a személyisége, mellyel hat tanítványaira.