Home » Hívogató » Elsős tanítók 2020-2021 » Lángné Molnár Hedvig

Közelgő események

Nincsenek közelgő események

Kréta e-napló

e-ügyintézés

KÖNYVTÁR

Jelen vagyunk a jövőben

Lángné Molnár Hedvig

A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem 1983-ban, testnevelés szakkollégiumon. Előtte óvónői szakközépiskolában érettségiztem.

Első osztályban fontosnak tartom az óvodából az iskolába való átmenet segítését.

A mindennapi munka mellett nagy hangsúlyt kap a gyermekek életében a játék, az öntevékenység, a spontaneitás és nem utolsó sorban a folyamatos beszélgetés. Egy oldott, elfogadó légkörben minél tovább élvezhessék a gondtalan gyermekkort sok sikerélmény átélésével.

A gyerekek egészséges fejlődését csakis a családdal közösen tudjuk a leghatékonyabban elérni.

Pedagógusi pályafutásom alatt többféle osztályrendszerben tanítottam és minden tantárgyat.

Jelenleg Zsuzsa nénivel párban 2 éve a matematika, környezetismeret, testnevelés és etika tantárgyakat tanítom.

Célom:

Az alapkészségek fejlesztése során alkalmassá váljanak a világ megismerésére. Legyenek motiváltak a lehető legjobb teljesítmény elérésére. Önálló igényükké váljon a tanulás . Matematika órákon a logikus gondolkodás és a problémamegoldás fejlesztése a cél. A LÜK-szorobán, kártyajátékok, fejlesztő eszközök a tanórákon is előkerülnek sok más módszer mellett, melyek sok éves tapasztalataimon alapulnak.

A testnevelés órákon felszabadult, játékos mozgásokkal oldom az egész napos koncentrációt.

Összegezve azt vallom, hogy az iskolában és a családban is fontos a kiegyensúlyozott, egységes nevelés, követelményrendszer, a bizalom, a biztonságot képviselő magatartás a gyermek érdekében.